اخبار

انواع کانی ها

این ویدئو توسط دانش آموز خوبمون خانم سایان یوسفی تهیه شده است.

تاریخ : ۰۱:۰۹ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ مشاهده
کسب رتبه دوم رشته احکام

کسب رتبه دوم رشته احکام

تاریخ : ۱۴:۳۴ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ مشاهده
کسب رتبه اول رشته حفظ عمومی

کسب رتبه اول رشته حفظ عمومی

تاریخ : ۱۴:۳۲ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ مشاهده
کسب رتبه سوم رشته حفظ عمومی

کسب رتبه سوم رشته حفظ عمومی قرآن

تاریخ : ۱۴:۲۹ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ مشاهده
کسب رتبه در مسابقه روز ملی مازندران

کسب رتبه برتر در مسابقه روز ملی مازندران

تاریخ : ۱۵:۵۲ - ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ مشاهده
ساختار گوش

این ویدئو آموزشی در مورد ساختار گوش است که توسط ثنا رمضانی دانش آموز دبیرستان نمونه دولتی امام رضا (ع) تهیه شده است.

تاریخ : ۲۱:۲۹ - ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ مشاهده
تشریح پای مرغ

این ویدئو آموزشی در مورد تشریح پای مرغ است که توسط ثنا رمضانی دانش آموز دبیرستان نمونه دولتی امام رضا (ع) تهیه شده است.

تاریخ : ۲۱:۲۶ - ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ مشاهده
ثنا رمضانی- در مورد عملکرد ماهیچه های بدن توضیح میدهد

ثنا رمضانی- در مورد عملکرد ماهیچه های بدن توضیح میدهد

تاریخ : ۲۱:۱۰ - ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ مشاهده
آبیاری گیاهان و درختان و قابلیت ساخت در ابعاد بزرگتر برای مصارف کشاورزی

آبیاری گیاهان و درختان و قابلیت ساخت در ابعاد بزرگتر برای مصارف کشاورزی

تاریخ : ۱۴:۵۱ - ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ مشاهده
نحوه ارسال یک ایمیل

در این ویدئو که توسط دانش آموز عزیز دبیرستان نمونه دولتی امام رضا (ع) تهیه شده، شما با نحوه ارسال یک ایمیل آشنا می شوید.

تاریخ : ۱۲:۰۲ - ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ مشاهده
تشریح بال مرغ از کتاب علوم هشتم فصل پنجم

این ویدئو توسط خانم تینا فارسی تهیه شده که در آن ایشان بال مرغ را تشریح کردند.

تاریخ : ۲۲:۱۲ - ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ مشاهده
مراحل ساخت کانی هالیت

در این ویدئو که توسط دانش آموز پرتلاش دبیرستان نمونه دولتی امام رضا (ع) سر کار خانم تینا فارسی تهیه شده، شما بانحوه مراحل ساخت کانی هالیت آشنا می شوید.

تاریخ : ۱۹:۴۰ - ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ مشاهده